OV-vervoer

Avan vervangt de Stadsregiotaxi voor het aanvullend vervoer in de regio Arnhem-Nijmegen. We rijden van deur tot deur, voor iedereen die om wat voor reden dan ook niet van het openbaar vervoer gebruik kan of wil maken. In opdracht van de provincie Gelderland is Avan openbaar vervoer op afroep, naar plaatsen die geen eigen busverbinding (meer) hebben.

Vervoerreglement Wmo en OV

In het Vervoerreglement Wmo en OV kunt u de spelregels en achterliggende informatie nalezen. Het is in de eerste plaats geschreven voor de reiziger die gebruik maakt van het vervoer van Avan. Maar ook de chauffeurs, de regiecentralemedewerkers, de kwaliteitmedewerkers en de deelnemende gemeenten vinden er alle informatie over het gebruik van het vervoer van Avan. De inhoud van het vervoerreglement is gebaseerd op de achterliggende bestekken en afspraken met de deelnemende gemeenten.