OV-vervoer

Avan vervangt de Stadsregiotaxi voor het aanvullend vervoer in de regio Arnhem-Nijmegen. We rijden van deur tot deur, voor iedereen die om wat voor reden dan ook niet van het openbaar vervoer gebruik kan of wil maken. In opdracht van de provincie Gelderland is Avan openbaar vervoer op afroep, naar plaatsen die geen eigen busverbinding (meer) hebben.

OV-reiziger

Zonder OV-alternatief
Gewone reizigers die geen alternatieve reismogelijkheid hebben met het gewone OV, betalen het gewone tarief.

Andere reizigers met OV-alternatief
Een OV-reiziger ontvangt bij het reserveren van een rit soms een OV-reisadvies voor de rit die hij wil maken. Het OV-advies wordt verstrekt als er alternatief openbaar vervoer beschikbaar is. Het OV-advies wordt u verplicht opgelegd. Dat houdt in, dat u ofwel uw verplaatsing met het reguliere openbaar vervoer maakt, of dat u er toch voor kiest om met Avan te reizen. Kiest u voor het reizen met het vervoer van Avan, dan betaalt u een hoger tarief.

De telefonist vertelt bij een OV-reisadvies:

  • Van welke verbindingen gebruik gemaakt kan worden
  • Welke overstappen er zijn
  • Wat de reistijd is
  • Verwachte vertrek- en aankomsttijd
  • Wat de reiskosten zijn als u zou gaan reizen met het openbaar vervoer alternatief en wat de kosten zijn als u de hele rit met Avan wilt maken

    Als OV-reiziger mag u maximaal 40 kilometer reizen met Avan. Tussen de 20 en 40 kilometer geldt altijd het hogere tarief (€ 0,92 per kilometer).

Vervoerreglement Wmo en OV

In het Vervoerreglement Wmo en OV kunt u de spelregels en achterliggende informatie nalezen. Het is in de eerste plaats geschreven voor de reiziger die gebruik maakt van het vervoer van Avan. Maar ook de chauffeurs, de regiecentralemedewerkers, de kwaliteitmedewerkers en de deelnemende gemeenten vinden er alle informatie over het gebruik van het vervoer van Avan. De inhoud van het vervoerreglement is gebaseerd op de achterliggende bestekken en afspraken met de deelnemende gemeenten.


N.B. In het vervoerreglement staan enkele bepalingen waar op dit moment niet aan voldaan kan worden vanwege de Coronacrisis. De maatregelen die Avan heeft ingesteld voor veilig vervoer in deze tijd, leest u in dit nieuwsbericht.

Ritkosten OV-vervoer

De ritprijs bestaat uit het aantal kilometers dat u reist plus een opstaptarief. Voor het reizen met Avan geldt nu hetzelfde tariefsysteem als in het reguliere openbaar vervoer. Voor het bepalen van de reisafstand wordt uitgegaan van de route over de weg. Als zich een pont op de route bevindt, worden hiervoor geen extra kosten gerekend, de kosten van de pont zijn voor de vervoerder.

Bij berekening van de reizigersbijdrage van OV-reizigers geldt het reguliere tarief (zonder korting) als er geen ov-alternatief beschikbaar is. Is reizen met openbaar vervoer mogelijk, maar u reist liever met Avan, dan is dat mogelijk. U betaalt dan wel een hoger tarief (kostprijstarief). Als OV-reiziger mag u maximaal 40 kilometer reizen met Avan. Tussen de 20 en 40 kilometer geldt altijd kostprijstarief. Het kostprijstarief wordt door de Provincie Gelderland vastgesteld. De precieze tarieven en meer uitleg over de berekening hiervan, vindt u op de pagina Wat kost het.