Adviesraad

De Regionale Adviesraad Doelgroepenvervoer (RAD) bestaat uit een afvaardiging van ervaringsdeskundigen.

Leden van de RAD zijn bij voorkeur afkomstig uit lokale belangenorganisaties of adviesraden binnen het sociaal domein. Van hen wordt verwacht dat zij weten wat er in de achterban leeft. Binnen de RAD wordt gestreefd naar een spreiding van kennis uit de diverse doelgroepen: Wmo-vervoer, leerlingenvervoer en mensen die worden vervoerd naar dagbesteding of in het kader van de Participatiewet.

Meer informatie over de RAD vindt u op de pagina Regionale Adviesraad Doelgroepenvervoer.

Het secretariaat van de RAD is te bereiken per e-mail: RADsecretariaat@gmail.com.