Nieuwsbrief leerlingen- en jeugdwetvervoer (juni 2023)

Bekijk hier de nieuwsbrief leerlingen- en jeugdwetvervoer Avan, juni 2023. Hieronder leest u de losse tekst van deze nieuwsbrief: 

Geen vervoer op afwijkende tijden en adressen

In een eerdere nieuwsbrief, heeft u al bericht gehad dat Avan alleen op de reguliere tijden en naar de adressen rijdt zoals de gemeente heeft doorgegeven.

Hierbij willen wij u er nogmaals op wijzen dat dit ook geldt op dagen als de laatste schooldag voor de vakantie, halve studiedagen of in het geval van een schoolreisje. Ook als voor deze dagen al ruim van tevoren of in de studiegids andere tijden zijn doorgegeven, rijdt Avan niet op de afwijkende tijden of adressen.

Op de dagen dat er een andere begin- of eindtijd geldt dan waarop uw kind normaal rijdt, dan bent u zelf verantwoordelijk voor het vervoer van uw kind en vragen wij u de rit bij Avan te annuleren. Kan de school opvang regelen zodat er wel op de reguliere tijden kan worden gereden? Dan kan uw kind wel door Avan worden vervoerd. Ook bij incidentele wijzigingen voor bijvoorbeeld een tandartsbezoek of een ander afzet- of ophaaladres bij een oppas, co-ouder of opa en oma, bent u zelf verantwoordelijk voor het vervoer.

Als uw kind vanwege (medische) omstandigheden structureel afwijkende (school)tijden heeft en dit is afgestemd met uw gemeente, wordt hier uiteraard wel rekening mee gehouden.

Maakt uw kind gebruik van het jeugdwetvervoer en heeft uw kind in de zomervakantie vanwege het vakantierooster op andere tijden vervoer nodig? En heeft u dit nog niet bij uw gemeente aangevraagd? Dan adviseren wij u dit zo snel mogelijk te doen.

Het nieuwe schooljaar

Reist uw kind met Avan naar school, dan is het belangrijk dat uw gemeente op tijd weet op welke dagen, tijden en adressen er vervoer nodig is komend schooljaar. Heeft u dit, indien van toepassing, nog niet doorgegeven? Doe dit dan zo snel mogelijk. Houdt er rekening mee dat wanneer u te laat het vervoer aanvraagt en de gegevens aanlevert, uw kind mogelijk pas in de derde schoolweek (of later) met Avan mee kan.

Heeft u tijdig het vervoer voor komend schooljaar aangevraagd, dan ontvangt u in de laatste week van juli vanuit Avan een e-mail met de benodigde informatie voor het nieuwe schooljaar. Wij verzoeken u de mail goed te lezen. Houdt hierbij ook uw spambox in de gaten. Vervolgens zult u in de eerste week van augustus bericht krijgen van uw vervoerder over komend schooljaar. Informatie over de betreffende chauffeur, de kennismaking en de ophaaltijd volgt in de laatste week van de zomervakantie.

In september kan het zijn dat u gebeld wordt door een medewerker van Avan om te vragen naar uw ervaringen met de start van het schooljaar. Dit betreft een anoniem onderzoek om onze kwaliteit te kunnen verbeteren. Wij wensen u een fijne zomervakantie!