Leerlingenvervoer & Jeugdwetvervoer

In overleg met u heeft de gemeente uw kind aangemeld voor het leerlingen- en/of jeugdwetvervoer bij Avan. Onze chauffeurs brengen uw kind naar school of naar een activiteit van de jeugdwet.We hebben enkele spelregels opgesteld over wat er verwacht wordt van uw kind tijdens het vervoer. Deze spelregels kunt u nalezen in de onderstaande folders. Het is goed deze even door te nemen.

Vervoerreglement Leerlingen- en Jeugdwetvervoer

In het Vervoerreglement Leerlingen- en Jeugdwetvervoer kunt u de spelregels en de achterliggende informatie nalezen. Het is in de eerste plaats geschreven voor de reiziger die gebruik maakt van het vervoer van Avan. Maar ook de chauffeurs, de regiecentralemedewerkers, de kwaliteitmedewerkers en de deelnemende gemeenten vinden er alle informatie over het gebruik van het vervoer van Avan. De inhoud van het vervoerreglement is gebaseerd op de achterliggende bestekken en afspraken met de deelnemende gemeenten.

Bekijk de folder Leerlingenvervoer.

Bekijk de folder Jeugdwetvervoer.


N.B. In het vervoerreglement en de folder staan enkele bepalingen waar op dit moment niet aan voldaan kan worden vanwege de Coronacrisis. De maatregelen die Avan heeft ingesteld voor veilig vervoer in deze tijd, leest u in dit nieuwsbericht.

Ziek- en hersteldmeldingen

Hoeft uw kind niet naar school of de jeugdwetactiviteit te worden gebracht? Geef dit dan zo snel mogelijk door aan Avan.

U krijgt inloggegevens, waarmee u via internet makkelijk uw kind kunt aan- en afmelden. Dit kan uiteraard ook telefonisch via 088 10 50 150. Wordt uw kind ziek op school of op de activiteit? Dan bent u zelf verantwoordelijk voor het ophalen van uw kind. Geef dan ook even door dat uw kind niet door ons hoeft te worden opgehaald.

Als u uw kind beter meldt voor 17.00 uur dan halen wij hem/haar gewoon weer op de volgende dag.