Menu

Over Avan

De negentien gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen werken samen aan het regionale doelgroepenvervoer. Hiervoor is de Vervoersorganisatie Regio Arnhem Nijmegen opgericht.

Doelen en taken

In de Vervoersorganisatie sturen en beheersen de gemeenten samen de uitvoering en ondersteunende processen voor dit aanvullend openbaar vervoer.

Kijk hier voor al het nieuws en de gegevens van de Vervoersorganisatie.  

Vervoersafspraken

Er gelden vervoersafspraken voor het vervoer met Avan. Deze kunt u hier vinden. 

Vervoerreglement

Om het Vervoerreglement van Avan te lezen, klikt u hier.

Klachtenprocedure

Heeft u een klacht? De procedure kunt u nalezen in de klachtenprocedure.

Regionale Adviesraad Doelgroepenvervoer

De Regionale Adviesraad Doelgroepenvervoer (RAD) bestaat uit een afvaardiging van ervaringsdeskundigen. De RAD geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de bestuurders van Avan, die zijn verenigd in de Vervoersorganisatie regio Arnhem Nijmegen.
Leden van de RAD zijn bij voorkeur afkomstig uit lokale belangenorganisaties of adviesraden binnen het sociaal domein. Van hen wordt verwacht dat zij weten wat er in de achterban leeft. Binnen de RAD wordt gestreefd naar een spreiding van kennis uit de diverse doelgroepen: Wmo-vervoer, leerlingenvervoer en mensen die worden vervoerd naar dagbesteding of in het kader van de Participatiewet.

De RAD zoekt op dit moment nog leden uit de gemeenten Beuningen, Doesburg, Druten, Duiven, Heumen, Lingewaard, Montferland, Mook en Middelaar, Rijnwaarden en Wijchen.

Meer informatie over de RAD vindt u hier.
Het secretariaat van de RAD is te bereiken per e-mail: RADsecretariaat@gmail.com.