Klanttevredenheidsonderzoek AVAN

Door regelmatig een klanttevredenheidsonderzoek te houden, krijgt AVAN een duidelijk beeld van de tevredenheid van haar reizigers. Zo is het mogelijk de kwaliteit van het vervoer te behouden en waar nodig te verbeteren. In mei 2021 start AVAN met een doorlopend telefonisch klanttevredenheidsonderzoek in het vraagafhankelijk vervoer. Daarnaast wordt er een enquête afgenomen onder reizigers in het routevervoer. Beide onderzoeken worden uitgevoerd door onderzoeksbureau Moventem.

Vraagafhankelijk vervoer
Indien u gebruik maakt van AVAN met uw WMO-pas, dan kan het zijn dat u vanaf mei 2021 telefonisch benaderd wordt namens AVAN. Dagelijks worden enkele reizigers gebeld om na te gaan hoe tevreden de reizigers zijn over de reservering en de uitvoering van die rit. Deelname aan het klanttevredenheidsonderzoek is vrijwillig en anoniem. Indien u hier geen interesse in heeft, kunt u dit aangeven in het telefoongesprek en wordt u niet meer gebeld. Wilt u wel deelnemen aan het onderzoek, dan wordt u maximaal eens in de drie maanden gebeld.

Met dit onderzoek krijgen wij sneller en doorlopend zicht op uw tevredenheid. Hierdoor kunnen wij sneller actie ondernemen om de kwaliteit van het vervoer verder te verbeteren. Ander voordeel is dat u in uw eigen woorden kunt vertellen wat goed ging en wat beter kan. Deelname aan het onderzoek kost ongeveer 5 minuten. Iedere dag worden steekproefsgewijs vijf reizigers gebeld die de twee dagen daarvoor hebben gereden. Door dit onderzoek brengt AVAN de tevredenheid van haar reizigers in beeld om zo de kwaliteit van het vervoer te behouden en te verbeteren.

Routevervoer
Maakt u of uw kind gebruik van het routevervoer van AVAN? Dan kan het zijn dat u eind mei per e-mail of per post een uitnodiging krijgt om deel te nemen aan het jaarlijks klanttevredenheidsonderzoek Routevervoer. U ontvangt een vragenlijst met vragen over uw tevredenheid over het AVAN vervoer. Deelname is vrijwillig en anoniem. Hoe meer reizigers de vragenlijst invullen, hoe meer informatie wij krijgen over de kwaliteit van het vervoer. Wij hopen daarom op uw medewerking.