Extra informatie coronavirus: update 26 augustus 2020

Laatste update 26 augustus, 16.00 uur.

In verband met het coronavirus, heeft Avan enkele maatregelen ingesteld om het vervoer zo veilig mogelijk te houden. Avan volgt de adviezen van het RIVM en de veiligheidsregio Gelderland. In alle gevallen geldt: reis enkel met Avan indien dit noodzakelijk is en wanneer u in goede gezondheid bent. Dit voor de veiligheid van uw gezondheid en die van anderen. In het kader van de versoepelingen die landelijk weer mogelijk zijn, ziet ook Avan weer meer opties voor het uitvoeren van het vervoer. Hieronder staan alle nu geldende regels.

Aangepaste reistijden vanaf 6 april

Vraagafhankelijk vervoer maandag t/m zondag: 08.00 - 00.00 uur
OV vervoer maandag t/m vrijdag: 06.00 - 00.00 uur
Ov vervoer zaterdag t/m zondag: 08.00 - 00.00 uur

Door de huidige richtlijnen en hygiëneprotocollen zijn de voertuigen en chauffeurs beperkter inzetbaar dan voorheen. Daardoor is het mogelijk dat niet alle ritten op het door u gewenste tijdstip kunnen worden verzorgd. Ritten in het kader van ziekenhuisafspraken, uitvaarten en bruiloften worden met voorrang uitgevoerd. Mocht het niet mogelijk zijn een rit te boeken op het door u gewenste tijdstip, dan wordt in overleg naar een alternatief tijdstip gezocht.

Vraagafhankelijk vervoer

 • Alle reizigers in het vraagafhankelijk vervoer zijn verplicht een (niet-medisch) mondkapje te dragen. Dit geldt voor reizigers van alle leeftijden. U dient zelf voor mondkapjes te zorgen. De chauffeur draagt in alle gevallen een chirurgisch mondkapje.
 • Heeft u een Avanpas? Dan kunt u vanaf heden weer online uw rit reserveren. Wij adviseren u de huidige richtlijnen vlak voor uw reis nog te bekijken op deze website. Heeft u geen pas? Dan reserveert u een rit door te bellen naar 0900 - 734 46 82 (2,8 cent per minuut + 9,5 cent starttarief + gebruikelijke belkosten).
 • Contante betalingen in het voertuig zijn niet meer mogelijk. Wij adviseren u om te betalen via automatische incasso. Bij deze manier van betalen is er geen contact met de chauffeur nodig. U kunt hier het incassoformulier downloaden. Deze kunt u invullen, inscannen en mailen naar incassoavan@dvg.nl. U kunt het formulier ook per post toesturen (zie adres op het formulier). Er zijn vanaf 1 juni 2020 geen extra kosten verbonden aan het rijden op rekening of het betalen via automatische incasso. PIN betalingen in het voertuig zijn nog wel mogelijk. De chauffeur desinfecteert de PIN terminal na iedere betaling.
 • U wordt geadviseerd zoveel mogelijk zelf uw bagage in het voertuig te zetten. In noodgevallen kan de chauffeur u assisteren.
 • Per 24 augustus worden de indicaties 'taxi', 'voorin' en 'kamer tot kamer' weer uitgevoerd. Woont u in een gebouw of instelling dat nog gesloten is voor externen en heeft u een 'kamer tot kamer' indicatie? Dan dient u zelf voor begeleiding naar de voordeur van het gebouw te zorgen wanneer de chauffeur niet naar binnen kan.
 • Scootmobielen kunnen per 1 juli weer mee in het vervoer. Reizigers worden verzocht enkel met Avan te reizen indien zij met minimale ondersteuning het voertuig in kunnen stappen. Zo wordt het contact tussen chauffeur en reiziger tot het minimum beperkt.

Leerlingenvervoer en Jeugdwetvervoer t/m 12 jaar

Het routevervoer naar basisscholen en kinderdagopvang rijdt weer volledig. Voor dit vervoer gelden een aantal spelregels:

 • Ouders, begeleiders, onderwijzers, of andere volwassenen behalve de chauffeur, houden tenminste 1,5 meter afstand van het voertuig.
 • Er hoeft geen 1,5 meter afstand te zijn tussen de kinderen (0 - 12 jaar) onderling en ook niet met de chauffeur. De chauffeur kan daardoor de gordel vastmaken en de rolstoel vastzetten.
 • Kinderen die normaal gesproken van hand in hand worden overgedragen of dragend worden overgedragen, kunnen worden vervoerd indien de ouder/verzorger en chauffeur een mondkapje dragen bij de overdracht van het kind aan de chauffeur.
 • Vanwege de Coronamaatregelen, wordt er een nieuwe planning gemaakt voor het vervoer. Houdt daarom rekening met andere ophaaltijden, een langere reistijd en wisselende chauffeurs.
 • Indien mogelijk, heeft het altijd de voorkeur als de ouders zelf het vervoer regelen. Maakt u kind geen gebruik van het Avan vervoer of enkel op bepaalde dagen, geef dit dan zo snel mogelijk door aan routeavan@dvg.nl of via het ouderportaal.
 • De chauffeur draagt in alle gevallen een chirurgisch mondkapje. 

Leerlingenvervoer en Jeugdwetvervoer vanaf 13 jaar

Het routevervoer naar voortgezet (speciaal) onderwijs is weer opgestart.

Vervoer vanaf 13 jaar is enkel mogelijk wanneer de leerling een (niet-medisch) mondkapje draagt. De ouders/verzorgers zijn verantwoordelijk voor het mondkapje. Leerlingen zonder mondkapje worden niet vervoerd. Is het voor de leerling in verband met een medische oorzaak onmogelijk een mondkapje te dragen, neemt u dan contact op met uw gemeente. De chauffeur draagt in alle gevallen een chirurgisch mondkapje.

Dagbestedingsvervoer

Per 15 juni wordt zover mogelijk het dagbestedingsvervoer opgestart voor de cliënten waarvoor de gemeente in het bijzonder vervoer aanvraagt. Uw gemeente of de regiecentrale zal u indien van toepassing informeren over per wanneer uw vervoer weer start. Vervoer vindt alleen plaats indien de cliënt een (niet-medisch) mondkapje draagt. U dient zelf voor mondkapjes te zorgen. Is het voor de cliënt in verband met een medische oorzaak onmogelijk een mondkapje te dragen, neemt u dan contact op met uw gemeente. De chauffeur draagt in alle gevallen een chirurgisch mondkapje. Kamer tot kamer vervoer is mogelijk indien het gebouw open staat voor chauffeurs.