Extra informatie coronavirus: update 15 december 2020

Laatste update 15 oktober, 08.00 uur.

In verband met de harde lockdown vanwege het Coronavirus, is er een aantal wijzigingen in het routevervoer. Daarnaast gelden nog steeds de maatregelen van de afgelopen maanden. Avan volgt de adviezen van het RIVM. In alle gevallen geldt: reis enkel met Avan indien dit strikt noodzakelijk is en wanneer u in goede gezondheid bent. Dit voor de veiligheid van uw gezondheid en die van anderen. Hieronder staan alle nu geldende regels. Let op: vervoer naar en van Corona teststraten is niet mogelijk met Avan.

Aangepaste reistijden

Vraagafhankelijk vervoer maandag t/m zondag: 08.00 - 00.00 uur
OV vervoer maandag t/m vrijdag: 06.00 - 00.00 uur
Ov vervoer zaterdag t/m zondag: 08.00 - 00.00 uur

Door de huidige richtlijnen en hygiëneprotocollen zijn de voertuigen en chauffeurs beperkter inzetbaar dan voorheen. Daardoor is het mogelijk dat niet alle ritten op het door u gewenste tijdstip kunnen worden verzorgd. Ritten in het kader van ziekenhuisafspraken, uitvaarten en bruiloften worden met voorrang uitgevoerd. Mocht het niet mogelijk zijn een rit te boeken op het door u gewenste tijdstip, dan wordt in overleg naar een alternatief tijdstip gezocht.

Vraagafhankelijk vervoer

 • Vervoer naar en van Corona teststraten is niet mogelijk met Avan.
 • Alle reizigers in het vraagafhankelijk vervoer zijn verplicht een (niet-medisch) mondkapje te dragen. Dit geldt voor reizigers van alle leeftijden. U dient zelf voor mondkapjes te zorgen. De chauffeur draagt in alle gevallen een chirurgisch mondkapje.
 • Contante betalingen in het voertuig zijn niet meer mogelijk. Wij adviseren u om te betalen via automatische incasso. Bij deze manier van betalen is er geen contact met de chauffeur nodig. U kunt hier het incassoformulier downloaden. Deze kunt u invullen, inscannen en mailen naar incassoavan@dvg.nl. U kunt het formulier ook per post toesturen (zie adres op het formulier). Er zijn vanaf 1 juni 2020 geen extra kosten verbonden aan het rijden op rekening of het betalen via automatische incasso. PIN betalingen in het voertuig zijn nog wel mogelijk. De chauffeur desinfecteert de PIN terminal na iedere betaling.
 • Om het contact tussen chauffeur en reiziger zoveel mogelijk te beperken, worden de indicaties 'voorin' en 'kamer tot kamer' per 14 oktober niet meer toegepast. 
 • U wordt geadviseerd zoveel mogelijk zelf uw bagage in het voertuig te zetten. In noodgevallen kan de chauffeur u assisteren.

Wij adviseren u altijd de website te checken voor de meest recente maatregelen. 

Leerlingenvervoer en Jeugdwetvervoer

Het routevervoer naar scholen en kinderdagopvang ligt van 16 december 2020 tot en met 17 januari 2021 stil. Indien uw school toch open blijft of er sprake is van crisisopvang, kunt u contact opnemen met uw gemeente om te kijken naar de mogelijkheden voor vervoer. Het jeugdwetvervoer naar zorginstellingen rijdt wel door. Voor dit vervoer gelden onderstaande spelregels:

 • Ouders, begeleiders, onderwijzers, of andere volwassenen behalve de chauffeur, houden tenminste 1,5 meter afstand van het voertuig.
 • Er hoeft geen 1,5 meter afstand te zijn tussen de kinderen (0 - 12 jaar) onderling en ook niet met de chauffeur. De chauffeur kan daardoor de gordel vastmaken en de rolstoel vastzetten.
 • Kinderen die normaal gesproken van hand in hand worden overgedragen of dragend worden overgedragen, kunnen worden vervoerd indien de ouder/verzorger en chauffeur een mondkapje dragen bij de overdracht van het kind aan de chauffeur.
 • Indien mogelijk, heeft het altijd de voorkeur als de ouders zelf het vervoer regelen. Maakt uw kind geen gebruik van het Avan vervoer of enkel op bepaalde dagen, geef dit dan zo snel mogelijk door via het ouderportaal.
 • De chauffeur draagt in alle gevallen een chirurgisch mondkapje.
 • Kinderen vanaf 13 jaar dragen altijd een (niet-medisch) mondkapje. De ouders/verzorgers zijn verantwoordelijk voor het mondkapje. Leerlingen zonder mondkapje worden niet vervoerd. Is het voor de leerling in verband met een medische oorzaak onmogelijk een mondkapje te dragen, neemt u dan contact op met uw gemeente.

Dagbestedingsvervoer

Het dagbestedingsvervoer rijdt voor de cliënten waarvoor de gemeente het vervoer heeft aangevraagd. Vervoer vindt alleen plaats indien de cliënt een (niet-medisch) mondkapje draagt. U dient zelf voor mondkapjes te zorgen. Is het voor de cliënt in verband met een medische oorzaak onmogelijk een mondkapje te dragen, neemt u dan contact op met uw gemeente. De chauffeur draagt in alle gevallen een chirurgisch mondkapje. De indicaties 'voorin' en 'Kamer tot kamer' vervoer is momenteel niet mogelijk, om het contact tussen reiziger en chauffeur te beperken.
Gaat u in verband met de harde lockdown tijdelijk niet meer naar de dagbesteding? Meldt u dan tijdig af bij uw vervoerder.