Extra informatie coronavirus: update 14 juni 10.00 uur

Laatste update update 14 juni 10.00 uur.

De overheid heeft versoepelingen aangekondigd. Wel zijn er nog enkele maatregelen die blijven gelden in het doelgroepenvervoer. Avan volgt de adviezen van het RIVM. In alle gevallen geldt: reis enkel met Avan indien dit strikt noodzakelijk is en wanneer u in goede gezondheid bent. Dit voor de veiligheid van uw gezondheid en die van anderen. Hieronder staan alle nu geldende regels. Kijk voor de precieze regels op de website van de Rijksoverheid. Kijk voor de precieze regels op de website van de Rijksoverheid.

Aangepaste reistijden

Vraagafhankelijk vervoer maandag t/m zondag: 08.00 - 00.00 uur
OV vervoer maandag t/m vrijdag: 06.00 - 00.00 uur
Ov vervoer zaterdag t/m zondag: 08.00 - 00.00 uur

Door de huidige richtlijnen en hygiëneprotocollen zijn de voertuigen en chauffeurs beperkter inzetbaar dan voorheen. Daardoor is het mogelijk dat niet alle ritten op het door u gewenste tijdstip kunnen worden verzorgd. Ritten in het kader van ziekenhuisafspraken, uitvaarten en bruiloften worden met voorrang uitgevoerd. Mocht het niet mogelijk zijn een rit te boeken op het door u gewenste tijdstip, dan wordt in overleg naar een alternatief tijdstip gezocht.

Vraagafhankelijk vervoer

 • Vervoer naar en van Corona teststraten is niet mogelijk met Avan. U kunt wel met Avan naar een vaccinatielocatie. 
 • Alle reizigers in het vraagafhankelijk vervoer zijn verplicht een chirurgisch mondkapje te dragen (type II of IIR). Dit geldt voor reizigers van alle leeftijden. U dient zelf voor mondkapjes te zorgen. De chauffeur draagt in alle gevallen een chirurgisch mondkapje.
 • Contante betalingen in het voertuig zijn niet mogelijk. Wij adviseren u om te betalen via automatische incasso. Bij deze manier van betalen is er geen contact met de chauffeur nodig. U kunt hier het incassoformulier downloaden. Deze kunt u invullen, inscannen en mailen naar incassoavan@dvg.nl. U kunt het formulier ook per post toesturen (zie adres op het formulier). Er zijn geen extra kosten verbonden aan het rijden op rekening of het betalen via automatische incasso. PIN betalingen in het voertuig zijn nog wel mogelijk. De chauffeur desinfecteert de PIN terminal na iedere betaling.
 • Om het contact tussen chauffeur en reiziger zoveel mogelijk te beperken, worden de indicaties 'voorin' en 'kamer tot kamer' momenteel niet toegepast. 
 • U wordt geadviseerd zoveel mogelijk zelf uw bagage in het voertuig te zetten. In noodgevallen kan de chauffeur u assisteren. 
 • Houdt er rekening mee dat u per 14 juni meer medereizigers in de taxi kunt tegenkomen. We nemen hierbij de versoepelingen van het RIVM over. Zowel de reizigers als chauffeurs dragen chirurgische mondkapjes. 

Wij adviseren u altijd de website te checken voor de meest recente maatregelen. 

Leerlingenvervoer en Jeugdwetvervoer

Avan gaat uit van de normale schooltijden. Maakt u niet iedere dag gebruik van het vervoer in verband met aangepaste roosters van scholen, meldt de rit dan tijdig af bij uw vervoerder. Voor het vervoer gelden onderstaande spelregels:

 • Ouders, begeleiders, onderwijzers, of andere volwassenen behalve de chauffeur, houden tenminste 1,5 meter afstand van het voertuig.
 • Er hoeft geen 1,5 meter afstand te zijn tussen de kinderen (0 - 12 jaar) onderling en ook niet met de chauffeur. De chauffeur kan daardoor de gordel vastmaken en de rolstoel vastzetten.
 • Kinderen die normaal gesproken van hand in hand worden overgedragen of dragend worden overgedragen, kunnen worden vervoerd indien de ouder/verzorger en chauffeur een mondkapje dragen bij de overdracht van het kind aan de chauffeur.
 • Om het contact tussen chauffeur en reiziger zoveel mogelijk te beperken, worden de indicaties 'voorin' en 'kamer tot kamer' momenteel niet toegepast.
 • De chauffeur draagt in alle gevallen een chirurgisch mondkapje.
 • Kinderen vanaf 13 jaar dragen altijd een (niet-medisch) mondkapje. De ouders/verzorgers zijn verantwoordelijk voor het mondkapje. Leerlingen zonder mondkapje worden niet vervoerd. Is het voor de leerling in verband met een medische oorzaak onmogelijk een mondkapje te dragen, neemt u dan contact op met uw gemeente.

Dagbestedingsvervoer

Het dagbestedingsvervoer rijdt voor de cliënten waarvoor de gemeente het vervoer heeft aangevraagd. Vervoer vindt alleen plaats indien de cliënt een chirurgisch mondkapje draagt (type II of IIR). U dient zelf voor mondkapjes te zorgen. Is het voor de cliënt in verband met een medische oorzaak onmogelijk een mondkapje te dragen, neemt u dan contact op met uw gemeente. De chauffeur draagt in alle gevallen een chirurgisch mondkapje. De indicaties 'voorin' en 'Kamer tot kamer' vervoer is momenteel niet mogelijk, om het contact tussen reiziger en chauffeur te beperken.
Gaat u tijdelijk niet meer naar de dagbesteding of niet alle dagen? Meldt u dan tijdig af bij uw vervoerder.