Extra informatie coronavirus: update 23 maart 2020

Laatste update 23 maart, 13.20 uur.

In verband met het coronavirus, heeft Avan enkele maatregelen ingesteld om het vervoer zo veilig mogelijk te houden. Avan volgt de adviezen van het RIVM. Eén van die richtlijnen is om tenminste een onderlinge afstand van 1,5 meter te respecteren.

Vraagafhankelijk vervoer

  • Wij roepen u op enkel te reizen indien dit noodzakelijk is en wanneer u in goede gezondheid bent. Dit voor de veiligheid van uw gezondheid en die van anderen.
  • Betaalt u contant? Zorg dan dat er geen hand-op-hand contact met de chauffeur plaatsvindt.
  • In verband met de richtlijn 1,5 meter afstand te houden, worden ritten niet meer gecombineerd. Om ook de minimale afstand in het voertuig te kunnen respecteren, worden uitsluitend nog rolstoelbussen ingezet. Hierdoor komt de mogelijkheid te vervallen voor reizigers met een 'taxi' indicatie of een 'voorin' indicatie. Deze ritten kunnen niet meer worden geboekt.
  • In lijn met de richtlijnen van het RIVM en de maatregelen die in het OV worden genomen, wordt er momenteel geen kamer tot kamer vervoer uitgevoerd. Dit geeft namelijk een extra risico tot besmetting voor chauffeurs en daarmee ook voor andere reizigers van Avan. Tot verder bericht brengen chauffeurs u tot aan de voordeur/centrale ingang. U wordt verzocht er zelf voor te zorgen dat indien nodig iemand klaar staat om u verder naar uw kamer te brengen.

Routevervoer

Al het routevervoer naar kinderdagopvang en scholen stopt per maandag 16 maart t/m maandag 6 april.

Voor de kinderen van ouders in vitale beroepen (zorg, politie en brandweer) kunnen hun kinderen naar school/opvang laten vervoeren indien opvang beschikbaar is en u hiervoor toestemming hebt van uw gemeente. Uw gemeente geeft na toestemming een aparte opdracht aan Avan.
Hierna kunt u contact opnemen met Avan: 088 10 50 150 / routeavan@dvg.nl

Let op: u bent zelf verantwoordelijk om te informeren of er daadwerkelijk opvang beschikbaar is op de school/opvang.

Bericht van de gemeente Arnhem:

Zoals bij u al bekend zijn scholen en opvanglocaties in heel Nederland gesloten per maandag 16 maart. Dit heeft ook gevolgen voor het leerlingenvervoer. Avan zal vanaf deze datum het leerlingenvervoer voor de gemeente Arnhem voorlopig niet uitvoeren. In sommige gevallen kan hiervoor een uitzondering gemaakt worden. Het gaat dan om gezinnen waarbij beide ouders werkzaam zijn in vitale beroepen (o.a. zorg, politie, brandweer). Als dit het geval is kunt u contact opnemen met uw wijkcoach of met het algemene nummer van de sociale wijkteams via 088 226 00 00. Mocht deze regeling op u van toepassing zijn, dan zal het leerlingenvervoer op zijn vroegst per dinsdag 17 maart worden geregeld. De meeste scholen verzorgen waarschijnlijk ook pas vanaf 17 maart de opvang.