Problemen door forse toename ritaanvragen

Na de zomervakantie is het aantal ritaanvragen voor het WMO vervoer forser toegenomen dan verwacht. Ook zien we een forse stijging bij het aantal aangemelde leerlingen voor het leerlingenvervoer. Hierdoor zijn problemen ontstaan in de uitvoering van het vervoer. We zijn op dit moment druk bezig om deze problemen structureel op te lossen. De oplossing ligt in het uitbreiden van het aantal chauffeurs en voertuigen. Werving en selectie voor deze uitbreiding is al opgestart maar desondanks zal het toch enige weken duren voordat dit tot de gewenste uitvoering leidt. Het streven is om eind oktober de problemen te hebben opgelost en weer de kwaliteit te kunnen bieden die van ons mag worden verwacht.

Wij begrijpen dat dit heel vervelend is voor onze reizigers en bieden onze excuses aan voor het ongemak.